Да се пројекат фирме Висан заустави на неодређено време!

image_pdfimage_print

NE_otpaduNE

Захтев да се Висанов пројекат у Свилајнцу заустави је прво писменим путем упућен Општини Свилајнац а потом и надлежном министарству. Садржину емајла који је упућен госпођи Стани Божовић која има функцију државног секретара у Министарству преносимо у целости.

***

Поштована госпођо Божовић, поштована господо, у прилогу је Захтех удружења грађана „Еколошки Покрет-Свилајнац“ (у оснивању) који је данас предат појединцима и општинским службама у Општини Свилајнац. Захтев је од стране Оштине Свилајанц уредно регистрован као „примљен“. Напомињемо да планирамо кнтактирање Немачких ( и ЕУ) органа који су задужени за ову тематику.

Захтевамо неизоставно заустављање пројекта као и започете грађевинске радове на парцели.

За Еколошки Покрет Свилајнац ( у оснивању)
Срђан Марјановић Каменичка 7;
35210 Свилајнац,
Мобил:0618164612

ЗАХТЕВ ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ

Удружење Грађана у оснивању „Еколошки Покрет  – Свилајнац“ после делимичног увида у садржину Захтева фирме ВИСАН  Д.о.о  из Земуна за одлучивање о „потреби процене утицаја на животну средину постројења – аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500кг/х „ на парцелама у Свилајнцу прослеђује следећи

ЗАХТЕВ

  • Секретару Скупштине Општине Свилајнац , Ивани Пауновић
  • Начелнику општинске Управе, Оливери Станојевић
  • Општинској Управи Свилајнац
  • Председнику Скупштине Општине Свилајнац,  Др.  Мирославу  Маринковићу
  • Председнику Општине Свилајнац Предрагу Милановићу
  • Одборнику СПС-ЈС Др. Владану Рајковићу

Тражимо да се горе наведени пројекат заустави на неодређено време. Захтевамо хитно покретање процене утицаја на животну средину пројекта  фирме ВИСАН Д.о.о  „постројења – аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500кг/х“  на парцелама у Свилајнцу и исто у потпуности спроведе. Очекујемо да се комплетни закључци те процене јавно и на одговарајући начин презенетују тј. доставе грађанима Свилајнца.

Предлажемо да се организује Јавна трибина на којој ће се тема  „третирање медицинског одпада“  и утицај на  животну средину у Свилајнцу и околини детаљно  објаснити и растумачити заинтересованим грађанима. Удружење Грађана  „Еколошки Покрет  – Свилајнац“ припрема Каталог питања за фирму Висан Д.о.о везан за горе неведени пројекат.

„Еколошки Покрет  – Свилајнац“ задржава право да у случају

  • пасивности Општине Свилајнац,
  • даљим ћутањем одборника  Скупштине Општине и функционера општине по овом питању

позове становнике Свилајнца на грађанску непослушност а у циљу заштите  елементарних услова за живот и рад свих грађана на територији Општине Свилајнац.
Горан Борић, Каменичка 11, 35210 Свилајнац
Број Личне карте:џџџџџ

Срђан Марјановић, Каменичка 7, 35210 Свилајнац
Број Личне карте:џџџџџџ