Пчелари подржали активности ЕКО Покрета Свилајнац

image_pdfimage_print

bez otpadaСвилајначки пчелари су на свом састанку Извршног одбора подржали захтеве Еколошког покрета Свилајнац о заустављању пројекта Висан Д.о.о. и указали на чињеницу да се на потезу где се планира градња рециклаже опасног медицинског отпада налазе бунари за воду и еколошки здрав мед. Одлуку Друштва пчелара „Ресава“ из Свилајнца прочитајте у наставку.

***

Друштво пчелара „Ресава“ Свилајнац на састанку Извршног одбора одржаног 09.04.2015 године доноси

ОДЛУКУ

  • придружује се захтеву „Еколошког покрета Свилајнац“ а у вези захтева фирме Висан Д.о.о. из Земуна на длучивање о „ потреби за процену утицаја на животну средину постројења –аутоклава за третман медицинског одпада,“ на парцелама у Свилајнцу.
  • да се преиспита пројекат и какав је утицај на животну средину, ово је еколошки крај где се производи еколошка храна, а ту су у близини и бунари за снaбдевање водом комплетног града Свилајнца и околине, снабдевају се грађани водом за пиће. Пчелари производе на овом потезу еколошки здрав мед. Објекат је у градској зони, у зони становања.

Председник
с.р.
Печат Друштва пчелара РЕСАВА