Предати захтеви Општини Свилајнац

image_pdfimage_print

Еколошки покрет Свилајнац је 13 јуна 2017 године предао два захтева Општинској управи Свилајнац, и један захтев председнику општине економисти Предрагу Милановићу, заменику општине Драгани Радевић и начелнику општинске Управе Свилајнац. Одговоре нити тражену документацију нисмо добили.

***

ЗАХТЕВ

  • Председнику општине Свилајнац, економисти Предрагу Милановићу
  • Заменику председника општине, правници Драгани Радевић
  • Начелнику општинске управе Свилајнац

Тражимо да на захтев тј допис Министарства пољопривреде и заштите животне средине који сте добили, а тиче се дозволе за складиштење и третман опасног отпада“ односи се на фабрику за рециклажу опасног инфективног отпада у Свилајнцу, носиоц пројекта Висан д.о.о из Београда, одговорите негативно односно не издате сагласност на горе неведену дозволу.

С обзиром да смо покренули поступак за подношење више Кривичних пријава за кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл.359 ст.1 и ст.2 и 3 у вези ст.1 КЗ у продуженом трајању, сигурни смо да оваква фабрика са капацитетом од 137 тона годишње опасног инфективног отпада у урбаном делу Свилајнца може катастрофлно да промени еколошку структуру како ближе,тако и шире околине Луковице и Свилајнца.

Након налаза еколошке инспекције везано за висанову фабрику за производњу, паковање и складиштење отрова за пацове и мишеве, тврдимо да приватна фирма Висан нема кредибилитет нити поверење грађана Свилајнца да прави још једну, другу по реду „опасну“ производну фабрику. Грађани од оваквих фабрика немају ама баш никакве користи, већ смо штету.

 

***

 

З А Х Т Е В

за приступ информацији од јавног значаја

 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*

Х копију документа који садржи тражену информацију;

Х електронском поштом

Овај захтев се односи на следеће информације: Комплетну документацију „пројекта изградње постројења – аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500 kg/h, на к.п. 5900/6 и 5900/7 К.О. Свилајнац,  у улици „Нова 3“ и „Нова1“ у Свилајнцу, носиоца пројекта ВИСАН Д.О.О. из Земуна, Јернеја Копитара бб“ и то све захтеве носица пројекта ВИСАН Д.О.О. из Земуна, Јернеја Копитара бб као и све одговоре тј сва решења и све одбијенице Министарства пољопривреде и заштите животне средине и то свих сектора овог министарства. Такође тражимо и све дописе које је наведено Министарство упутило локалној самоуправи, Општини Свилајнац (Општинском већу Свилајнац) и све дописе (или одговоре) које је министарство добило од локалане самоуправе а везани су за горе наведени пројекат и носиоца пројекта ВИСАН Д.О.О. из Земуна, Јернеја Копитара бб.

 

***