Свилајнац дао сагласност на рад рециклажне фабрике

Изборни плакат којим су злоупотрбље фотографије господина Меклаистера и Давенпорта.

Изборни плакат којим су злоупотребљене фотографије господина Мекалистера и Давенпорта.

Еколошки покрет Свилајнац обавештава јавност да је Општинска управа Свилајнац одговорила на захтев Висан-а „за издавање дозволе за рад постројења за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера на територији општине Свилајнац, на КП 5900/7 КО Свилајнац“

Обавештење о овом захтеву је Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило 14. јуна на својој званичној интернет страници. Општина Свилајнац је само дан, пошто је добила захтев одговорила (15. јуна) и то тако што је послала своју сагласност да рециклажна фабрика почне са радом. Као рок за достављање мишљења на сајту министарства је наведен датум 09. јули 2017 године. Оваквом непотребном(?) журбом, општинска управа Свилајнац је прекршила члан 63.  „Закон о управљању отпадом“ . То што је „неко“ наредио да се сагласност одмах пошаље, без претходног прегледа обимне документације и разматрања других организација и лица,  је још једна потврда да се слушају наредбе једног човека, а не законска регулатива.

Еколошки покрет Свилајнац је уредно и писменим путем тражио од општинске управе Свилајнац јавну расправу на ову тему. Тражили смо јавну расправу како бисмо у име наше групе грађана али и свих 1.780 грађана, потписника петиције изнели наше ставове везане за цео пројекат и објаснили зашто се ми противимо раду ове и овакве фабрике. Нисмо добили никакав одговор. Ни усмени, ни писмени.

Госпођа Александра Поштрак из општинске управе је стално понављала да „општина Свилајнац не даје сагласнот Министарству“ већ да то ради Министарство. Непознавање закона или је ипак нешто друго у питању.

 

за УГ Еколошки покрет Свилајнац

С.Марјановић